Our team

Kshitij Raj Lohani

Kshitij Raj Lohani

Founder

Sriya Gajurel

Sriya Gajurel

makes us more social

Sagun Raj Lage

Sagun Raj Lage

Tech ninja

Ashraya Raja Baral

Ashraya Raja Baral

always thinking about next big project.

Aarju Lohani

Aarju Lohani

She connects everything and everyone

Satkar Karki

Satkar Karki

gets work done- every and any

Shikha Neupane

Shikha Neupane

researcher by heart

Ojaswi Pandey

Ojaswi Pandey

She writes, and writes awesome

Nishma Gautam

Nishma Gautam

our cool creative designer